HITTA HIT

Sportriders, Lundby Gård

Svinnegarns-Lundby Gård 1

745 93 Enköping

 

Från Uppsala

Kör mot Enköping på väg 55

Ta höger i rondellen vid Litslena kyrka

Fortsätt mot Enköping i ca 7 km

Sväng höger ned på E18 mot Norrköping, fortsätt 5 km

Ta avfart 141 mot Strängnäs

Ta andra avfarten i rondellen mot väg 55, Norrköping

Sväng vänster mot väg 55, Norrköping och fortsätt ca 8 km

Passera Svinnegarns kyrka

Efter skylt Lundby, ta direkt höger vid skylt Ridhus

 

Från Stockholm

Kör mot Enköping på E18

Ta avfart 141 mot Strängnäs

Ta andra avfarten i rondellen mot väg 55, Norrköping

Sväng vänster mot väg 55, Norrköping och fortsätt ca 8 km

Passera Svinnegarns kyrka

Efter skylt Lundby, ta direkt höger vid skylt Ridhus

 

Från Västerås

Kör mot Stockholm på E18

Ta avfart 141 mot Strängnäs

Ta andra avfarten i rondellen mot väg 55, Norrköping

Sväng vänster mot väg 55, Norrköping och fortsätt ca 8 km

Passera Svinnegarns kyrka

Efter skylt Lundby, ta direkt höger vid skylt Ridhus

 

Från Eskilstuna

Kör mot Stockholm på E20

Ta avfart 136 mot Enköping

Sväng höger till väg 55 mot Enköping, fortsätt 24 km

Vid skylt Ridhus, ta direkt vänster