CHAMPIONAT

Resultat mailas till info@sportriders.se Championatspoängen löper årsvis med syftet att följa upp medlemmarnas prestationer under året. Placeringar vid tävlingar ger poäng enligt mall. För att resultat skall vara giltiga - skall dessa skickas in inom en vecka, 7 dagar från tävlingens genomförande. Sammanställning över resultat kommer att uppdateras, i möjligaste mån beroende på hur mycket resultat som kommer in.